Orthomanuele geneeskunde

Orthomanueel arts René Somers

Een Orthomanueel geneeskundige is een arts die zich na het artsexamen heeft gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van klachten die samenhangen met houding en beweging.

Tijdens het eerste consult wordt een nauwkeurig lichamelijk onderzoek verricht. Daarbij wordt in het bijzonder gezocht naar een verwringing in het bekken of een asymmetrische (scheve) stand van de wervelkolom. Een asymmetrie in de positie van de wervels ten opzichte van elkaar wordt een standafwijking genoemd. Een dergelijke standafwijking kan veroorzaakt worden door een ongeval, vertillen, verstappen, een verkeerde houding, enzovoort. Hierdoor functioneert de wervelkolom minder goed en kan bijvoorbeeld het zenuwstelsel ter hoogte van de scheve wervel worden geprikkeld. Allerlei klachten kunnen daarvan het gevolg zijn: niet alleen klachten van het bewegingsapparaat, maar ook van inwendige organen.

Na het lichamelijk onderzoek stelt de arts een behandelplan op. De behandeling heeft tot doel de standafwijkingen op te heffen. De oorspronkelijke functie van de wervelkolom kan zich dan herstellen.
Met behulp van een aantal behandelkussens wordt de patiënt in een zodanige houding gelegd, dat de arts de scheefstaande wervels weer in de juiste positie kan brengen. Dit doet hij door druk uit te oefenen op de betreffende wervel.

Niet alle wervels kunnen in één consult gecorrigeerd worden. Meestal zijn meer behandelingen nodig, waarbij de arts steeds voortbouwt op wat daarvóór is bereikt. Het aantal consulten verschilt per patiënt en hangt af van de uitgebreidheid en de aard van de afwijkingen.
Gemiddeld zijn vijf tot zes behandelingen voldoende. De patiënt komt meestal eens per week terug.

Eerste behandeling

Voor een eerste afspraak is geen verwijzing nodig. Heeft u een verslag, dossier of röntgenfoto’s van eerdere behandelingen dan kunt u deze meebrengen.