Klacht over podotherapeut?

Klachtenregeling

Eerst bespreken met uw podotherapeut

Vind u dat wij u niet goed geholpen hebben? Vind u dat u onterecht een factuur heeft ontvangen? Bent u niet tevreden over uw behandeling? Stuur dan een e-mail naar uw podotherapeut. Onze e-mail adressen vind u onder het menu wie-is-wie.

Een klacht indienen via een officiële klachten procedure

Blijft de klacht over uw podotherapeut bestaan ondanks dat u samen tot een oplossing wilt komen? Dan bestaat de mogelijkheid een klacht over uw podotherapeut in te dienen via een onafhankelijke klachtenregeling. Er zijn drie opties:

Klacht in dienen bij het Klachtenloket Paramedici

Klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten

Klacht indienen via Zorgbelang Nederland

Waarom een klacht indienen bij een onafhankelijke instantie?

Wij zijn eenmanszaken gevestigd binnen een Medisch Centrum. Als eenmanszaak hebben wij geen onafhankelijke klachtenfunctionaris. Om die reden kunt u een klacht over uw podotherapeut bij een externe partij indienen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)